Eind 2012 heeft Oogcentrum Noordholland het ZKN keurmerk behaald. Het behalen en behouden van dit keurmerk is een procedure van een zeer uitgebreide, zeer gestructureerde, administratieve documentatie van protocollen.

Door diverse zorgverzekeraars is de eis gesteld dat zelfstandige klinieken vanaf 1 januari 2014 ook beschikken over een zogenaamd VMS keurmerk. VMS staat voor Veiligheid Management Systeem en hiermee wordt gewaarborgd dat een zorginstelling er al het mogelijke aan doet om zowel verblijf als behandeling zo veilig mogelijk te laten verlopen. Het VSM keurmerk is inmiddels onderdeel geworden van het behalen van het ZKN logo.

Met het ZKN keurmerk tonen wij aan te voldoen aan de strengste kwaliteitsnormen en staan wij garant voor een optimale behandeling in een vriendelijke omgeving.

De aanpak van Zelfstandige Klinieken Nederland (ZKN) garandeert u:

– persoonlijke aandacht

– hoogwaardige kwaliteit

– korte wachttijden

– innovatieve behandelmethoden

Om de kwaliteit voor u als klant te waarborgen worden de ZKN leden getoetst door een onafhankelijk certificeringsinstituut, t.w. KIWA. Waneer wordt voldaan aan de toetsingscriteria dan ontvangt de kliniek het ZKN keurmerk. De criteria zijn te vinden op de website  www.zkn.nl.

Alle klinieken met het ZKN keurmerk voldoen aan de strenge eisen van kwaliteit en professionaliteit die gelden voor de reguliere ziekenhuizen. Het keurmerk garandeert ook dat het medisch personeel bevoegd is om het beroep uit te oefenen.

Naast de kwaliteit en professionaliteit van het medisch personeel, worden ook getoetst en gecertificeerd: de veiligheid van de apparatuur, de infectiepreventie, de wachttijden en de klanttevredenheid. Tevens wordt de certificering periodiek herhaald.

Kortom: het ZKN keurmerk beoordeelt het gehele functioneren van de kliniek en de kwaliteit van het gehele zorgproces.

 

Keurmerk Infectiepreventie

Oogcentrum Noordholland gaat bewust om met hygiëne, kwaliteit en veiligheid. Oogcentrum Noordholland voldoet daarmee aan alle wettelijk gestelde voorwaarden en kwaliteitseisen op het gebied van infectiepreventie. Het Keurmerk Infectiepreventie is naast het Keurmerk ZKN, het Keurmerk Erkend Leerbedrijf voor de beroepsopleiding tot Technisch Oogheelkundig Assistent en de beroepsopleiding tot Doktersassistent Niveau 4 een heel mooi bewijs voor u en voor ons met betrekking tot onze praktijk.

oogcentrumnoordholland.nl/keurmerkinfectiepreventie

 

 

sbb-beeldmerk

Keurmerk Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

Oog voor Zorg en Oog voor Kwaliteit gaat verder dan alleen Oogcentrum Noordholland. Willen, durven en kunnen opkomen voor het belang van onze klanten vergt professioneel inzicht en lef. Oogcentrum Noordholland voldoet in deze aan alle wet- en regelgeving, aan alle protocollaire eisen, en heeft daarmee het Keurmerk Meldcode mogen ontvangen voor de deskundigheid in de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling.

oogcentrumnoordholland.nl/lvak-keurmerk_k2545

 

Oogcentrum Noordholland is NEN7510:2011 gecertificeerd

Oogcentrum Noordholland heeft het managementsysteemcertificaat voor informatiebeveiliging in de gezondheidszorg “NEN 7510:2011” behaald.

Het certificaat, welke is afgegeven door certificeringsinstantie Kiwa, is het bewijs dat Oogcentrum Noordholland de informatiebeveiliging op orde heeft en dat klanten/patiënten verzekerd zijn van een hoog niveau van beveiliging van hun gegevens.

Oogcentrum Noordholland neemt de omgang met klantgegevens/patiëntgegevens serieus en werkt hierbij samen met partners welke tevens hoge eisen stellen aan de informatiebeveiliging.

Medewerkers van Oogcentrum Noordholland zijn zich bewust van de risico’s verbonden aan de omgang met privacygevoelige informatie.

Graag werken wij bij Oogcentrum Noordholland aan alle onderdelen voor het leveren van kwalitatief goede en veilige zorg.

 

 

 

 

 

zkn_logo