Op deze pagina ziet u de wachttijden per 1 december 2019.

 • Polikliniek:
  Locatie Heerhugowaard 68 kalenderdagen
  Locatie Wieringerwerf 37 kalenderdagen
  Het gaat hier om de actuele wachttijden voor een eerste oogheelkundige beoordeling bij Oogcentrum Noordholland.
  Dit is het aantal dagen tussen het moment dat een patiënt een afspraak maakt voor de polikliniek tot het moment dat de patiënt terecht kan.
 • Cataract / Staar 51 kalenderdagen
  Het gaat hier om een driemaandelijks gemiddelde wachttijd voor een staaroperatie bij Oogcentrum Noordholland.
  De wachttijd voor een staarbehandeling is de gemiddelde wachttijd tussen het ordermoment (het moment dat er door de oogarts staar bij u wordt geconstateerd) en het uitvoeren van de staaroperatie. De wachttijden die wij voor de staaroperatie vermelden kan in sommige gevallen langer zijn omdat die mede afhankelijk is van mogelijk contactlensgebruik, uw persoonlijke (tijds)voorkeur, de medische gesteldheid van uw ogen, of u al dan niet onder narcose geopereerd zal worden en het type lens waarvoor u kiest.

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) verplicht zorginstellingen om de wachttijd te communiceren.

Bekijk hier de wachttijden
Bekijk hier de Regeling Wachttijden en wachttijdbemiddeling medisch specialistische zorg – NR/REG-1823


Wachttijdbemiddeling

Wanneer u de wachttijd te lang vindt, kunt u altijd contact met ons opnemen, of uw zorgverzekeraar vragen om wachtlijstbemiddeling. Uw zorgverzekeraar kan u hierin ondersteunen, zodat u mogelijk sneller geholpen kunt worden. De maximaal aanvaardbare wachttijd die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk is overeengekomen (de Treeknorm) bedraagt voor de toegang tot de polikliniek en diagnostiek 4 weken. Voor behandeling is de maximaal aanvaardbare wachttijd 7 weken.

Voorafgaand aan het eerste consult dient u als nieuwe klant een verwijsbrief van de huisarts of optometrist te overleggen. De zorgverzekeraars eisen dit! Indien u al bij ons bekend bent is een verwijsbrief alleen nodig als er sprake is van een nieuwe zorgvraag.

CZ en de zorgplicht?!

CZ (Delta Lloyd, Ohra en CZ) heeft ook dit jaar te weinig zorg bij ons ingekocht.

Nieuwe patiënten:

Dat betekent dat wij nieuwe patiënten niet meer in 2019 kunnen behandelen. Nieuwe patiënten kunnen nog wel terecht om hun klacht te laten beoordelen, maar moeten er rekening mee houden dat een eventuele behandeling pas in 2020 kan plaatsvinden.

Bestaande patiënten:

Bestaande patiënten met een lopende zorgvraag worden vanzelfsprekend geholpen waarbij wij een operatieve ingreep, in overleg met u, mogelijk doorschuiven naar 2020.

Contact met CZ:

Verzekerden met een restitutiepolis kunnen contact opnemen met CZ met het verzoek dat zij toch bij ons geholpen willen worden. CZ zegt u dan toe dat u toch bij ons geholpen mag worden. Met die toezegging kunnen wij uw behandeling wel inplannen. Verzekerden met een naturapolis kunnen wachtlijstbemiddeling van CZ bellen met de vraag waar zij geholpen kunnen worden.

Is er iets spoed?

Spoedbeoordelingen worden dagelijks gezien. Er zijn korte lijnen met de huisartsen in de regio. Uw huisarts kan voor u een afspraak voor een spoedbeoordeling bij ons maken of u kunt zelf contact met ons opnemen via nummer 088 9191800.

Bereikbaar

U kunt ons telefonisch bereiken van maandag tot en met vrijdag van 8.00-12.00 uur en van 13.15-17.30 uur met uitzondering van spoedbeoordelingen, want voor spoed kunt u te allen tijde bij ons terecht.