Overeenkomsten met zorgverzekeraars

Sinds de start van het Oogcentrum Noordholland in februari 2010 is verzekerde zorg opgenomen in ons pakket van diensten.

Alle zorgverzekeraars hebben voor 2018 contracten afgesloten met Oogcentrum Noordholland. Voor de verzekerde klanten een hele geruststelling dat de oogzorg die wij bieden kwalitatief aan de hoge maatstaven van de zorgverzekeraars voldoet. Bij ons hoeft u geen extra kosten te betalen voor de medische behandeling van reguliere oogzorg.

Naast verzekerde zorg bieden wij u ook de mogelijkheid om (deels) niet verzekerde zorg bij ons te ondergaan, zoals bijvoorbeeld:

  • Refractieve cataractchirurgie (premium lenzen)
  • Correcties van de boven- en onderoogleden (blepharoplastiek)
  • BlephEx behandelingen
  • Rijbewijskeuringen

Raadpleeg voor een vergoeding van bijzondere medicatie, het plaatsen van bijzondere lenzen, ooglidcorrecties, refractieve chirurgie (ooglaseren),  rijbewijskeuringen, e.d. de beschrijving in uw pakket verzekeringsvoorwaarden.

Eigen risico zorgverzekering in 2018

Iedereen van 18 jaar of ouder heeft een verplicht eigen risico voor de basisverzekering. De hoogte van dit bedrag wordt jaarlijks door de overheid vastgesteld en voor 2018 is dit € 385,-. Aanvullend kan nog gekozen worden voor een vrijwillig eigen risico. Mogelijk valt een behandeling bij Oogcentrum Noordholland geheel of gedeeltelijk onder dit eigen risico. Indien u wilt weten of dit voor u het geval is raden wij u  aan contact op te nemen met uw zorgverzekeraar of uw polisvoorwaarden erop na te slaan.

Voor vragen en antwoorden over kosten in de zorg kunt u tevens terecht op onderstaande websites:

www.dezorgnota.nl

www.nza.nl/zorgonderwerpen/zorgonderwerpen/ziekenhuiszorg

www.nza.nl/documenten/vragen-en-antwoorden/de-ziekenhuisrekening