Het gehele zorgverleningsproces wordt intercollegiaal getoetst door de kwaliteitsvisitatie van het NOG. Zij maken gebruik van kwaliteitsindicatoren beschreven onder het hoofdstuk Kwaliteitsvisitatie NOG. Naast deze intercollegiale toetsing schrijft de Inspectie voor de Gezondheidszorg de Kwaliteitswet Zorginstellingen voor. Dit kwaliteitsmanagementsysteem moet de kwaliteit van zorg bewaken, beheersen, verbeteren, beveiligen en maakt gebruik van zorginhoudelijke en klantgebonden kwaliteitsindicatoren. Het doel van het inventariseren van zorginhoudelijke en klantgebonden kwaliteitsindicatoren is de kwaliteit in de zorg transparant en meetbaar te maken voor de buitenwereld, voor de klant.

Geaccrediteerde meetbureaus, zoals Zorgkaart Nederland, krijgen gegevens van de zorgaanbieder aangeleverd en inventariseren zelf gegevens die door de klanten van de zorgaanbieder zijn aangeleverd.

Oogcentrum Noordholland stelt hoge eisen aan het kwaliteitsmanagementsysteem van het oogcentrum en aan de kwaliteit van de klantgebonden zorgverlening. Wij staan voor transparante en meetbare zorg.

ZKN – Het Keurmerk voor Zelfstandige Klinieken Nederland

Eind 2012 heeft Oogcentrum Noordholland het ZKN keurmerk behaald. Het behalen en behouden van dit keurmerk is een procedure van een zeer uitgebreide, zeer gestructureerde, administratieve documentatie van protocollen. Door diverse zorgverzekeraars is de eis gesteld dat zelfstandige klinieken… Lees meer


 Keurmerk Erkend Leerbedrijf

Oogcentrum Noordholland gaat bewust om met hygiëne, kwaliteit en veiligheid. Oogcentrum Noordholland voldoet daarmee aan alle wettelijk gestelde voorwaarden en kwaliteitseisen op het gebied van het Keurmerk ZKN, het Keurmerk Erkend Leerbedrijf voor de beroepsopleiding tot Technisch Oogheelkundig Assistent en de beroepsopleiding tot Doktersassistent Niveau 4, een heel mooi bewijs voor u en voor ons met betrekking tot onze praktijk.

sbb-beeldmerk


Keurmerk Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

Oog voor Zorg en Oog voor Kwaliteit gaat verder dan alleen Oogcentrum Noordholland. Willen, durven en kunnen opkomen voor het belang van onze klanten vergt professioneel inzicht en lef. Oogcentrum Noordholland voldoet in deze aan alle wet- en regelgeving, aan alle protocollaire eisen, en heeft daarmee… Lees meer


Oogcentrum Noordholland is NEN7510:2011 gecertificeerd

Oogcentrum Noordholland heeft het managementsysteemcertificaat voor informatiebeveiliging in de gezondheidszorg “NEN 7510:2011” behaald. Het certificaat, welke is afgegeven door certificeringsinstantie Kiwa, is het bewijs dat Oogcentrum Noordholland de informatiebeveiliging op orde heeft… Lees meer


Rapportage Audits

2018 Publicatie uitkomsten audit Farmaceutisch Toezicht

2018 Publicatie uitkomsten audit Gevaarlijke Stoffen

2018 Publicatie uitkomsten audit Infectiepreventie

2018 Publicatie uitkomsten audit Zelfstandige Klinieken Nederland

2018 Publicatie uitkomsten audit NEN7510