Het gehele zorgverleningsproces wordt intercollegiaal getoetst door de kwaliteitsvisitatie van het NOG. Zij maken gebruik van kwaliteitsindicatoren beschreven onder het hoofdstuk Kwaliteitsvisitatie NOG. Naast deze intercollegiale toetsing schrijft de Inspectie voor de Gezondheidszorg de Kwaliteitswet Zorginstellingen voor. Dit kwaliteitsmanagementsysteem moet de kwaliteit van zorg bewaken, beheersen, verbeteren, beveiligen en maakt gebruik van zorginhoudelijke en klantgebonden kwaliteitsindicatoren. Het doel van het inventariseren van zorginhoudelijke en klantgebonden kwaliteitsindicatoren is de kwaliteit in de zorg transparant en meetbaar te maken voor de buitenwereld, voor de klant.

Geaccrediteerde meetbureaus, zoals Zorgkaart Nederland, krijgen gegevens van de zorgaanbieder aangeleverd en inventariseren zelf gegevens die door de klanten van de zorgaanbieder zijn aangeleverd.

Oogcentrum Noordholland stelt hoge eisen aan het kwaliteitsmanagementsysteem van het oogcentrum en aan de kwaliteit van de klantgebonden zorgverlening. Wij staan voor transparante en meetbare zorg.

 

Rapportage Audit

Audit Gevaarlijke Stoffen